19.08.2019 11:53:06

Lån & Spar MixInvest Balance 20

Balance 20 er en afdeling under Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest.

Afdelingen er målrettet dig, der investerer pensionsmidler eller midler som selvstændig erhvervsdrivende under virksomhedsordningen / i selskabsform og kan se en fordel i en portefølje med ca. 20 pct. af formuen placeret i aktier og virksomhedsobligationer. Da aktieandelen har betydning for længden af investeringshorisonten, er afdelingen egnet for investorer, der har en tidshorisont på 3-4 år og/eller har en mellem til lav risikovillighed.

Med Balance 20 får du nemlig med én fondskode adgang til en hel portefølje af aktivklasser. Afdelingen er en såkaldt "Fund-of-Funds", det vil sige en investeringsafdeling, der investerer i andre investeringsafdelinger.
Samtidig er afdelingen en balanceret fond, altså et mix af aktier og obligationer. Med en investering i Lån & Spar MixInvest Balance 20 investerer du således i flere forskellige aktivklasser og i mange forskellige værdipapirer. Du kan se en oversigt over porteføljens aktuelle sammensætning her.

Porteføljens sammensætning
Den overordnede fordeling på aktivtyper, dvs. aktier og obligationer, foretages i samarbejde med foreningens rådgiver og under hensyntagen til, at der er tale om en investeringsperiode på 3-4 år.

Afdelingen sigter mod at investere ca. 20 pct. i aktier og virksomhedsobligationer og ca. 80 pct. i stats- og realkreditobligationer. Det betyder, at afdelingen løbende tilpasser porteføljen, hvis kursudviklingen har medført en større ændring i den relative fordeling.

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies