Sådan investerer du i Lån & Spar Invest Danske Aktier

Du kan handle investeringsbeviser i Lån & Spar Invest Danmark gennem din egen bank eller børsmægler.

Når du handler, kan det være nyttigt at have afdelingens isinkode ved hånden: DK0060101996.

Alle Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvests afdelinger er - i lighed med afdelinger i andre investeringsforeninger - markeret med farven gul i Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation. Det vil sige, at produkttypen er til at gennemskue, men at man har en risiko for at tabe indskuddet helt eller delvist.

Har du yderligere spørgsmål til, hvordan du handler, så kontakt din bankrådgiver eller Invest Adminstration på e-mail: email@invest-administration.dk. Er du kunde i Lån & Spar - eller vil gerne være det - kan du til enhver tid booke tid til rådgivning om investering hos en af bankens investeringsrådgivere. Se mere på Lån & Spars hjemmeside.

Central investorinformation

Alle investeringsforeninger skal udarbejde dokumentet "Central investorinformation" for deres afdelinger. Det er et dokument på to sider med klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger. Læs "Central investorinformation" for afdelingen.

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies