Investorinformation

Alle investeringsforeninger skal udarbejde et dokument med information til investorerne om de enkelte investeringsafdelinger.

Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation er et dokument på to sider med klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger.

Her finder du links til de centrale investorinformationer for Investeringsforeningen Lån & Spar Invests afdelinger og til de væsentlige investorinformationer for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvests afdelinger:

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest


Afdeling Obligationer

Afdeling MixObligationer

Afdeling MixObligationer Akkumulerende

Afdeling Danske Aktier

Afdeling Europa Classics

Afdeling Verden Selection

Afdeling Danske Aktier Basis

Afdeling Danske Aktier Basis Akkumulerende

Afdeling Globale Aktier Basis

Afdeling Globale Aktier Basis Akkumulerende


Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Balance 20

Balance 40

Balance 60

Balance 80

Du kan dagligt følge din investering

Afdelingernes indre værdi bliver offentliggjort tre gange dagligt her på hjemmesiden, så du løbende kan følge udviklingen i din investering.

Se indre værdi her

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies