Administration

Forvaltningsselskab
Invest Administration A/S er forvaltningsselskab for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest. Direktør for Invest Administration A/S er Niels Erik Eberhard, og selskabets registreringsnummer hos Finanstilsynet er 17.108.

Invest Administration A/S
Badstuestræde 20
1209 København K

Telefon +45 38 14 66 00
Telefax +45 38 14 66 09
E-mail: lsmi@invest-administration.dk


Revision
EY
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

Depositar og navnenoteringssted
Lån & Spar Bank A/S
Højbro Plads 9-11
Postboks 2117
1014 København K.

Telefon 33 78 20 00
Telefax 33 78 20 02


Registreringsnummer
Registreringsnummer i Finanstilsynet: 24.053

CVR-nunmmer
CVR-nr.: 25 97 82 77

Ønsker du at klage?

Du kan læse mere om dine klagemuligheder under "Hjælpefunktioner".

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies