Fondsbørsmeddelelser og andre nyheder

2020

Andre nyheder

22.04.2020 Kvartalsrapport April 2020
19.03.2020 Når handler med investeringsbeviser suspenderes
10.02.2020 Resultat af Investorforumvalg
31.01.2020 Kvartalsrapport Januar 2020
08.01.2020 Investorforumvalg

Fondsbørsmeddelelser

Lån & Spar Invest

26.08.2020 Halvårsrapport 2020

13.08.2020 Anmodning om ophør af suspension

13.08.2020 Anmodning om suspension

02.06.2020 Anmodning om ophør af suspension

02.06.2020 Anmodning om suspension

04.05.2020 Anmodning om ophør af suspension i afdeling Europa Classics

01.05.2020 Anmodning om suspension i afdeling Europa Classics

21.04.2020 Reduktion af midlertidigt forhøjede tillæg og fradrag

02.04.2020 Forløb af ordinær generalforsamling

01.04.2020 Reduktion af midlertidigt forhøjede tillæg og fradrag

19.03.2020 Yderligere midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag

19.03.2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

18.03.2020 Anmodning om ophør af suspension i to afdelinger

17.03.2020 Anmodning om ophør af suspension i otte afdelinger

17.03.2020 Anmodning om suspension

16.03.2020 Anmodning om ophør af suspension

16.03.2020 Anmodning om suspension

13.03.2020 Anmodning om ophør af suspension

13.03.2020 Anmodning om suspension

13.03.2020 Anmodning om ophør af suspension og midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag

12.03.2020 Anmodning om suspension

11.03.2020 Prospekt Marts

11.03.2020 Årsrapport 2019

10.03.2020 Anmodning om ophør af suspension

09.03.2020 Anmodning om suspension

03.02.2020 Udbetaling af udbytte den 6. februar 2020

29.01.2020 Udbetaling af udbytte

20.01.2020 Forventet udbytte

08.01.2020 Anmodning om ophør af suspension i hhv. afd. Danske Aktier og Verden Selection

08.01.2020 Anmodning om ophør af suspension i afd. Globale Aktier Basis (Bæredygtighed)

07.01.2020 Anmodning om ophør af suspension

07.01.2020 Anmodning om suspension

06.01.2020 Anmodning om ophør af suspension i afd. Verden Selection

06.01.2020 Anmodning om suspension i afd. Verden Selection

01.01.2020 Bæredygtig afkastmåling af de globale aktieafdelinger

Lån & Spar MixInvest

26.08.2020 Halvårsrapport 2020

13.08.2020 Anmodning om ophør af suspension

13.08.2020 Anmodning om suspension

02.06.2020 Anmodning om ophør af suspension

02.06.2020 Anmodning om suspension

21.04.2020 Reduktion af midlertidigt forhøjede tillæg og fradrag

02.04.2020 Forløb af ordinær generalforsamling

01.04.2020 Delvis reduktion af midlertidigt forhøjede tillæg og fradrag

19.03.2020 Yderligere midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag

19.03.2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

17.03.2020 Anmodning om ophør af suspension

17.03.2020 Anmodning om suspension

16.03.2020 Anmodning om ophør af suspension

16.03.2020 Anmodning om suspension

13.03.2020 Anmodning om ophør af suspension og midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag

12.03.2020 Anmodning om suspension

11.03.2020 Prospekt Marts

11.03.2020 Årsrapport 2019

10.03.2020 Anmodning om ophør af suspension

09.03.2020 Anmodning om suspension

07.01.2020 Anmodning om ophør af suspension

07.01.2020 Anmodning om suspension

Gudme Raaschou

26.08.2020 Halvårsrapport 2020

13.08.2020 Anmodning om ophør af suspension

13.08.2020 Anmodning om suspension

04.08.2020 Fejl i indre værdi

02.06.2020 Anmodning om ophør af suspension

02.06.2020 Anmodning om suspension

18.05.2020 Reduktion af forhøjede fradrag og tillæg i European High Yield og US High Yield

14.05.2020 Anmodning om ophør af suspension i afdeling European High Yield

14.05.2020 Anmodning om suspension i afdeling European High Yield

21.04.2020 Delvis reduktion af midlertidigt forhøjede tillæg og fradrag

02.04.2020 Forløb af ordinær generalforsamling

01.04.2020 Delvis reduktion af midlertidigt forhøjede tillæg og fradrag

19.03.2020 Yderligere midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag

19.03.2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

18.03.2020 Anmodning om ophør af suspension i tre afdelinger

17.03.2020 Anmodning om ophør af suspension i to afdelinger

17.03.2020 Anmodning om suspension

16.03.2020 Anmodning om ophør af suspension

16.03.2020 Anmodning om suspension

13.03.2020 Anmodning om ophør af suspension og midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag

12.03.2020 Anmodning om suspension

11.03.2020 Prospekt Marts

11.03.2020 Årsrapport 2019

10.03.2020 Anmodning om ophør af suspension

09.03.2020 Anmodning om suspension

03.02.2020 Udbetaling af udbytte den 7. februar 2020

29.01.2020 Udbetaling af udbytte

20.01.2020 Forventet udbytte

07.01.2020 Anmodning om ophør af suspension

07.01.2020 Anmodning om suspension

06.01.2020 Anmodning om ophør af suspension i afd. Europæiske Ejendomsaktier

06.01.2020 Anmodning om suspension – afd. Europæiske Ejendomsaktier

01.01.2020 Bæredygtig afkastmåling af de globale aktieafdelinger

2019

Lån & Spar Invest

27.12.2019 Fejl i indre værdi

23.12.2019 Prospekt Januar 2020

20.11.2019 Prospekt November 2019

08.11.2019 Anmodning om ophør af suspension

08.11.2019 Anmodning om suspension

04.11.2019 Anmodning om ophør af suspension

04.11.2019 Anmodning om suspension

22.10.2019 Anmodning om ophør af suspension

22.10.2019 Anmodning om suspension

10.10.2019 Anmodning om ophør af suspension

10.10.2019 Anmodning om suspension

20.09.2019 Finanskalender 2020

12.09.2019 Forløb af ekstraordinær generalforsamling

04.09.2019 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

23.08.2019 Halvårsrapport 2019

08.07.2019 Indre værdi

04.07.2019 Meddelelse om optagelse til handel

04.07.2019 Resultat af tegning

12.06.2019 Prospekt Juni 2019

03.04.2019 Forløb af ordinær generalforsamling

22.03.2019 Ophør af suspension

22.03.2019 Anmodning om suspension

20.03.2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

11.03.2019 Årsrapport 2018

11.03.2019 Prospekt Marts 2019

18.01.2019 Forventet udbytte for 2018

Lån & Spar MixInvest

08.11.2019 Anmodning om ophør af suspension

08.11.2019 Anmodning om suspension

04.11.2019 Anmodning om ophør af suspension

04.11.2019 Anmodning om suspension

22.10.2019 Anmodning om ophør af suspension

22.10.2019 Anmodning om suspension

10.10.2019 Anmodning om ophør af suspension

10.10.2019 Anmodning om suspension

20.09.2019 Finanskalender 2020

23.08.2019 Halvårsrapport 2019

03.04.2019 Forløb af ordinær generalforsamling

22.03.2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

22.03.2019 Ophør af suspension

22.03.2019 Anmodning om suspension

12.03.2019 Årsrapport 2018

12.03.2019 Prospekt Marts 2019

04.03.2019 Ophør af suspension

04.03.2019 Anmodning om suspension

31.01.2019 Indre værdi

Gudme Raaschou

23.12.2019 Prospekt Januar 2020

08.11.2019 Anmodning om ophør af suspension

08.11.2019 Anmodning om suspension

04.11.2019 Anmodning om ophør af suspension

04.11.2019 Anmodning om suspension

22.10.2019 Anmodning om ophør af suspension

22.10.2019 Anmodning om suspension

10.10.2019 Anmodning om ophør af suspension

10.10.2019 Anmodning om suspension

20.09.2019 Finanskalender 2020

16.09.2019 Anmodning om suspension

16.09.2019 Ophør af suspension

23.08.2019 Halvårsrapport 2019

25.04.2019 Meddelelse om optagelse til handel

25.04.2019 Resultat af tegning

24.04.2019 Resultat af tegning

03.04.2019 Forløb af ordinær generalforsamling

01.04.2019 Prospekt April 2019

22.03.2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

22.03.2019 Ophør af suspension

22.03.2019 Anmodning om suspension

12.03.2019 Årsrapport 2018

12.03.2019 Prospekt Marts 2019

31.01.2019 Indre værdi

18.01.2019 Forventet udbytte for 2018