Emerging Markets Debt

Emerging Markets Debt investerer i obligationer udstedt af virksomheder, der har hjem i det, der i daglige tale kaldes udviklingslande. Det vil sige i regioner som Latin- og Mellemamerika, Øst- og Centraleuropa, Asien, Afrika og Mellemøsten. Afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt i amerikanske dollars. Afdelingens valutarisiko afdækkes til danske kroner. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 3 år.

Afdelingens investeringsrådgiver er valgt på baggrund af en screeningsproces. Muzinich & Co. har base i New York, USA, og har kontorer i hele verden. Muzinich har fokus på kreditprodukter, herunder investering i erhvervsobligationer fra emerging markets-landene.

Muzinich beskæftiger knap 120 medarbejdere og har i alt cirka 25 mia. USD under forvaltning. Emerging markets teamet, der er placeret i London, ledes af porteføljemanager Warren Hyland.