Danske Aktier Basis

Lån & Spar Invest Danske Aktier Basis investerer i en portefølje sammensat af de samme aktier, som indgår i C25-indekset på Nasdaq Copenhagen A/S.

Afdelingen Danske Aktier Basis er målrettet dig, som ønsker mulighed for et attraktivt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og kursudsving på kort sigt. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år.

Afdelingen er passivt forvaltet, dvs. sammensætningen altid vil være som C25-indekset er sammensat. Afkastforventningen er derfor altid den samme som indeksets afkast minus afdelingens omkostninger, der som følge af den passive forvaltning er meget lave. Afdelingen giver dermed ikke mulighed for opnå et højere afkast end indekset gennem aktiv forvaltning, men har heller ikke risikoen for et lavere afkast.

Afdelingen er udbyttebetalende, hvilket egner sig til investering for frie midler, pensionsmidler og midler i selskabsform (A/S, ApS, mv.), men ikke midler fra virksomhedsskatteordningen (VSO).

Ved at investere i aktier via en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved at gøre det selv, eller ved kontant indestående i en bank. Dertil spreder du din risiko uden at skulle bekymre dig om løbende overvågning af porteføljen.  

Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden DK0061134517.

Du kan endvidere læse nærmere om foreningens politik for samfundsansvar, om aktiv vs. passiv investering og om, hvordan du bliver investor.