MixObligationer

Lån & Spar Invest MixObligationer og MixObligationer Akkumulerende investerer begge i en bred portefølje af både danske stats- og realkreditobligationer og obligationer udstedt i andre lande, herunder kreditobligationer, dvs. virksomhedsobligationer og obligationer udstedt udenfor OECD området. Danske stats- og realkreditobligationer udgør altid mindst 40 pct. af porteføljerne.

Afdelingerne MixObligationer og MixObligationer Akkumulerende er målrettet dig, der har en kort til mellemlang investeringshorisont og ønsker at investere med lav til middel risiko. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 1 år.

Afdelingerne er henholdsvis udbyttebetalende (egner sig til investering for frie midler, pensionsmidler og midler i selskabsform (A/S, ApS, mv.), men ikke midler fra virksomhedsskatteordningen (VSO)) og akkumulerende (egner sig til pensionsmidler og midler i selskabsform og under virksomhedsskatteordningen).

Ved at investere via en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved kontant indestående i en bank. Du opnår også en række vigtige fordele.

Du spreder din risiko på flere udstedelser uden at behøve at skulle bekymre dig om geninvestering af udtrækninger og renter. Din investering plejes af professionelle porteføljeforvaltere, der dagligt overvåger porteføljen for at sikre, at den er bedst muligt investeret i forhold til den forventede udvikling på de finansielle markeder.

Afdelingerne er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koderne DK0060461341 og DK0061133972.

Du kan endvidere læse nærmere om foreningens politik for samfundsansvar og om, hvordan du bliver investor.