Ofte stillede spørgsmål

Ja, der er åbent for køb i alle foreningernes afdelinger.

Du kan læse nærmere om, hvordan du bærer dig ad med at købe og sælge beviser under menupunktet Sådan investerer du.

Du kan læse nærmere om de enkelte afdelinger under menupunktet Afdelinger.

Det anbefales, at du søger rådgivning, inden du investerer dine midler.

Nej, du kan købe for lige så lidt eller lige så meget i alle afdelinger, som du måtte ønske. Du skal dog mindst investere i ét investeringsbevis.

Du logger ind på din netbank, og køber/sælger derigennem. Du finder typisk de enkelte afdelinger ved at angive
fondskoden. Fondskoden, også kaldet ISIN-koden, på foreningens afdelinger kan du finde under menupunktet Sådan
investerer du.

Alternativt kontakter du din bankrådgiver og beder denne købe/sælge investeringsbeviser i Lån & Spar Invest og
oplyser i den forbindelse ovennævnte fondskoder.

Ja, der er tilknyttet en Market Maker (Lån & Spar Bank), som fra kl 09.45 hver dag stiller priser i Lån & Spar Invest på Nasdaq Copenhagen A/S.

Der er umiddelbart ingen beløbsgrænse for, hvor meget der kan sælges for. Investeringsbeviserne handles på samme måde som aktier med en afviklingsperiode på 2 dage.

Den indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af et bevis i den enkelte afdeling.

Den indre værdi beregnes ved at lægge værdien af afdelingens værdipapirer samt kontantbeholdningen sammen og dividere denne formue med antallet af udstedte investeringsbeviser. Den indre værdi for hver af afdelingerne beregnes løbende dagen igennem. Det gør det nemt at følge værdien af dine investeringer.

Den indre værdi danner også baggrund for de kurser, du køber og sælger dine investeringsbeviser til.

Indre værdi på investeringsbeviserne i Lån & Spar Invests afdelinger afspejler værdien af de aktier og kontanter, der indgår i porteføljen.

Løbende gennem dagen beregnes afdelingernes indre værdi samt emissionspris og indløsningspris for hver af afdelingerne.

Cirkulerende andele er antallet af udstedte investeringsbeviser i  den enkelte afdeling. Antallet af udstedte beviser multipliceret med stykstørrelsen på 100 kr. kaldes også for den nominelle kapital.