US High Yield

US High Yield investerer i amerikanske erhvervsobligationer, det man også kalder high yield-obligationer.

Målet for afdelingen er at skabe et højere afkast end ved investering i traditionelle obligationer såsom stats- og realkreditobligationer. Afdelingens valutarisiko afdækkes til danske kroner.

Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 3 år.

Gudme Raaschou Asset Management rådgiver afdelingen. Som underrådgiver anvendes Post Advisory Group. Post Advisory Group rådgiver udelukkende om investering i amerikanske high yield-obligationer og har flere årtiers erfaring med området.