Investering i forening

Grundfilosofien bag en investeringsforening er, at når mange går sammen, opnår man en bedre risikospredning. Ved at samle midlerne i en større portefølje, kan investeringerne opnå en spredning på mange forskellige værdipapirer, hvilket er med til at begrænse risikoen på den samlede portefølje.

At placere formuen i en investeringsforening er ofte den bedste løsning for investorer, der hverken har tilstrækkelig tid eller lyst til selv at følge med i markedsudviklingen. Investering gennem en investeringsforening kan også ske til langt lavere omkostninger, end hvis den enkelte investor selv stod for sine investeringer.

Investor kan få adgang til porteføljen i en given afdeling ved at investere i ét værdipapir – investeringsbeviset. Det dokumenterer ejerskabet til en andel af den pågældende afdelings formue.

De tre foreninger Lån & Spar Invest, Lån & Spar MixInvest og Gudme Raaschou tilbyder en lang række afdelinger, som investor kan benytte til at sammensætte en portefølje, der harmonerer med investors tidshorisont og risikovillighed.
Det anbefales at kontakte sin rådgiver i banken forud for køb/salg af investeringsbeviser. Investor kan udtræde af foreningen ved at sælge sine investeringsbeviser. Investeringsbeviserne er noterede på NASDAQ OMX, Copenhagen. 

De enkelte afdelingers profil er yderligere beskrevet under Afdelinger, ligesom yderligere detaljer fremgår af afdelingernes prospekter