Balance Engros

Afdeling Balance Engros investerer i aktier og obligationer, herunder stats-, realkredit- og kreditobligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities Exchanges, eller et andet reguleret marked. Aktie- og obligationsinvesteringerne kan finde sted gennem investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, herunder ETF’er, indenfor afdelingens investeringsområde.

Beholdningsandelen er fordelt på obligationer (50-70%), aktier (30-50%) og likvide midler (0-5%). Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 3 år.

Afdelingen er akkumulerende, hvor årets resultat forbliver en del af formuen.

Afdelingen er unoteret og henvender sig til faglige organisationer m.v. og deres lokale kredse.

Du kan læse mere om afdelingen i prospektet.