Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningerne Lån & Spar Invest og Gudme Raaschou

Lån & Spar Invest og Gudme Raaschou afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 20. april 2023 kl. 09:00.

Generalforsamlingen afholdes på foreningernes kontor Badstuestræde 20, 1209 København K.

Der vil ikke blive serveret traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Den fulde indkaldelse med dagsorden kan hentes her.

Fuldmagtsblanketterne kan tilgås via følgende links:  (Lån & Spar Invest) (Gudme Raaschou).

Forslag til vedtægtsændringer kan tilgås via følgende links:  (Lån & Spar Invest) (Gudme Raaschou).

Årsrapporterne for 2022 kan tilgås via følgende links:  (Lån & Spar Invest) (Gudme Raaschou).