Europæiske Ejendomsaktier

Europæiske Ejendomsaktier udvælger og investerer i de 20 bedste ejendomsaktier i Europa. Den helt overordnede målsætning med afdelingen er at skabe et solidt langsigtet afkast med en risiko, som ligger et sted imellem aktier og obligationer. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 3 år.

En stor del af porteføljen er investeret i ejendomsselskaber under REIT-lovgivning, hvilket resulterer i høje udbyttebetalinger i størrelsesordenen af 4 pct. fra de underliggende selskaber. Fordi afdelingen er under de europæiske UCITS-regler, har afdelingen endvidere den fordel, at der kun tilbageholdes en brøkdel af de normale udbytteskatter i de forskellige lande. En fordel, som man normalt ikke har som privat investor eller som selskabsinvestor. 

Afdelingen er aktivt forvaltet, men omkostningsprocenten i afdelingen er ikke meget højere end ved passivt forvaltede afdelinger. dvs. omkring 0,5 pct. Udvælgelsen af de enkelte ejendomsselskaber baserer sig dels på en vurdering af de forskellige ejendomssektorer (kontor, bolig, detail, logistik, ældrepleje) og dels på en vurdering af kvaliteten og risikotagningen i det enkelte selskab.

Afdelingen er akkumulerende og egner sig derfor især til pensionsmidler, midler i selskabsform og midler under virksomhedsskatteordningen.

Ved at investere i aktier via en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved at gøre det selv eller ved kontant indestående i en bank. Dertil spreder du din risiko uden at skulle bekymre dig om løbende overvågning af porteføljen.  

Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden DK0061133899.

Du kan endvidere læse nærmere om foreningens politik for samfundsansvar og om, hvordan du bliver investor.

Hent rådgivers faktaark for afdelingen her.