Balance 20

Lån & Spar Mix Invest Balance 20 investerer i en balanceret portefølje, bestående af 20 pct. aktier og kreditobligationer, mens resten er investeret i danske stats- og realkreditobligationer. Med en balanceret afdeling får du adgang til en hel portefølje bestående af både aktier og obligationer, afstemt med efter din risikovillighed og tidshorisont og samlet i én fondskode.  

Afdelingens investeringer er hovedsagelig sammensat via afdelinger i andre investeringsafdelinger, som hver i sær repræsenterer en aktivklasse, og som samlet giver den balancerede portefølje.

Afdeling Balance 20 er målrettet dig som ønsker en portefølje med en lav til middel risiko og har en investeringshorisont på mindst 3 år.

Afdelingen er akkumulerende (egner sig til pensionsmidler og midler i selskabsform (A/S, ApS, mv.) og under virksomhedsskatteordningen (VSO), men ikke til frie midler).

Ved at investere i aktier og obligationer via en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved at gøre det selv eller ved kontant indestående i en bank. Du spreder din risiko på flere udstedelser til lavere omkostninger, end ved at skulle investere selv, og uden at skulle bekymre dig om løbende overvågning af porteføljen.  

Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden DK0010301241

Du kan endvidere læse nærmere om foreningens politik for samfundsansvar og om, hvordan du bliver investor.