Obligationer

Lån & Spar Invest Obligationer investerer hovedsagelig (mindst 70 pct. af formuen) i stats- og realkreditobligationer, men også i mindre omfang i obligationer udstedt i andre lande, herunder kreditobligationer, dvs. virksomhedsobligationer og obligationer udstedt udenfor OECD-området.

Afdeling Obligationer er målrettet dig, som har en kort investeringshorisont og ønsker at investere med lav risiko. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 1 år.

Afdelingen er udbyttebetalende og egner sig til investering for både frie midler, pensionsmidler og midler i selskabsform (A/S, ApS, mv.), men ikke midler fra virksomhedsskatteordningen (VSO).

Ved at investere via en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved kontant indestående i en bank. Du opnår også en række vigtige fordele.

Din investering plejes af professionelle porteføljeforvaltere, der dagligt overvåger porteføljen for at sikre, at den er bedst muligt investeret i forhold til den forventede udvikling på de finansielle markeder.

Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden DK0015686554

Du kan endvidere læse nærmere om foreningens politik for samfundsansvar og om, hvordan du bliver investor.