Danske Aktier Basis Akkumulerende

Lån & Spar Invest Danske Aktier Basis og Danske Aktier Basis Akkumulerende investerer begge i en portefølje sammensat af de samme aktier, som på Nasdaq Copenhagen A/S indgår i C25 indekset.

Afdelingerne Danske Aktier Basis og Danske Aktier Basis Akkumulerende er målrettet dig, der ønsker mulighed for et attraktivt afkast og som kan leve med en risiko for tab og kursudsving på kort sigt. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år.

Afdelingerne er passivt forvaltede, dvs. sammensætningen altid vil være sådan som C25 indekset er sammensat. Afkastforventningen er dermed altid den samme som indeksets afkast minus afdelingens omkostninger, der som følge af den passive forvaltning er meget lave. Afdelingen giver dermed ikke mulighed for gennem aktiv forvaltning at opnå et højere afkast end indekset, men har heller ikke risikoen for et lavere afkast.

Afdelingerne er henholdsvis udbyttebetalende (egner sig til investering for frie midler, pensionsmidler og midler i selskabsform (A/S, ApS, mv.), men ikke midler fra virksomhedsskatteordningen (VSO)) og akkumulerende (egner sig til pensionsmidler og midler i selskabsform og under virksomhedsskatteordningen).

Ved at investere i aktier via en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved at gøre det selv eller ved kontant indestående i en bank. Du spreder din risiko på flere udstedelser til lavere omkostninger, end ved at skulle investere selv, og uden at skulle bekymre dig om løbende overvågning af porteføljen.  

Afdelingerne er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koderne DK0061134517 (udbyttebetalende) og DK0061134194 (akkumulerende). 

Du kan endvidere læse nærmere om foreningens politik for samfundsansvar, om aktiv vs. passiv investering og om, hvordan du bliver investor.