European High Yield

European High Yield investerer i europæiske højtforrentede virksomhedsobligationer. Virksomhedsobligationer kan være et vigtigt supplement til en blandet portefølje med både aktier og stats-/realkreditobligationer, da de tilbyder en unik afkast-/risikoprofil. Aktivklassen er kendetegnet ved, at den tilbyder et forventet afkast, der ligger midt imellem obligationer og aktier til en risiko, der ligeledes placerer sig mellem obligationer og aktier. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 3 år.

Hvorfor European High Yield? 
Investering i high yield baserer sig på en vurdering af sikkerheden ved den enkelte udstedelse, og det kræver mange års kendskab til markedet. Risikoen for konkurser vil altid være tilstede, og derfor er spredning også særdeles vigtig indenfor denne aktivklasse. Investerer du i high yield gennem en investeringsforening, opnår du samtidig en væsentlig risikospredning.

Om rådgiveren

Gudme Raaschou EU High Yield rådgives af Gudme Raaschou Asset Management. Gudme Raaschou Asset Management samarbejder med Robeco Institutional Asset Management B.V., der på baggrund af mange års erfaring med aktivklassen, har opbygget et stærkt kendskab til de europæiske high yield markeder.