Tre foreninger – Lån & Spar Invest, Lån & Spar MixInvest og Gudme Raaschou

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest tilbyder dig en lang række investeringsmuligheder på hovedmarkederne indenfor danske- og udenlandske aktier samt obligationer. Der er her mulighed for selv at sammensætte en portefølje, der dækker dine behov og er tilpasset din tidshorisont og risikovillighed. Der er både udbyttebetalende og akkumulerende afdelinger, som kan dække alle investorers behov uanset om der er tale om frie midler, pensionsopsparing eller opsparing i selskabsform eller under virksomhedsordningen.

Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest tilbyder dig en række balancerede afdelinger, som med hver sin profil balancerer en portefølje bestående af aktier og obligationer med hver sin risikoprofil. Afdelingerne er alle akkumulerende og henvender sig til pensionsopsparing og opsparing i selskabsform, eller under virksomhedsordningen.

Investeringsforeningen Gudme Raaschou er en institutionel investeringsforening, som bl.a. tilbyder en række specialafdelinger i særlige investeringstemaer indenfor aktier og obligationer udstedt i emerging markets, virksomhedsobligationer samt ejendomsaktier. Afdelingerne er alle udbyttebetalende.