Bæredygtighed og samfundsansvar

De tre foreninger – Investeringsforeningen Lån & Spar Invest, Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest og Investeringsforeningen Gudme Raaschou – har formuleret en fælles politik for, hvordan foreningerne integrerer bæredygtighed og samfundsansvar. Du kan tilgå politikken her.

Udgangspunktet er, at foreningerne skal understøtte en ordentlig og bæredygtig samfundsudvikling. Foreningerne investerer med udgangspunkt i FN’s Global Compact og investerer ikke i virksomheder, som vurderes at være i uoverensstemmelse med hensynene til beskyttelse af menneskerettigheder, beskyttelse af arbejdstagerrettigheder, herunder afskaffelse af børnearbejde, understøttelse af hensyn til klima og miljø samt bekæmpelse af korruption m.v.

Foreningerne investerer heller ikke i statsobligationer eller virksomheder i lande, der er genstand for handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og er tiltrådt af Danmark. Hertil gennemgår foreningernes investeringer en aktivitetsbaseret screening med henblik på at ekskludere virksomheder eller producenter indenfor bestemte sektorer, herunder våben og tobak.

Politikkens retningslinjer udøves i tæt samarbejde med foreningernes investeringsrådgivere og evt. underrådgivere. Hvis en virksomhed i porteføljen rapporteres at have overtrådt retningslinjerne, vurderes det konkret, om investeringen bør afhændes, eller om en dialog med virksomheden vil være hensigtsmæssig.

 

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

 

Afdeling Danske Aktier GR

Afdeling Danske Aktier GR udgør et artikel 8-produkt efter disclosureforordningen. I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen. Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt.

Afdelingen understøtter en bæredygtig samfundsudvikling ved at udelukke investeringer indenfor bestemte sektorer som tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler. Herudover er den underlagt en normbaseret screening, der skal varetage hensynene til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne afdeling fremmer således miljømæssige og sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Afdelingen anvender en eksklusionsliste og data fra Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Afdelingen er underlagt foreningens politik for samfundsansvar og bæredygtighed.

Afdelingens benchmark følger ikke de sociale og miljømæssige karakteristika, som afdelingen fremmer.

Afdeling Globale Aktier GR

Afdeling Globale Aktier GR udgør et artikel 8-produkt efter disclosureforordningen. I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen. Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt.

Afdelingen understøtter en bæredygtig samfundsudvikling ved at udelukke investeringer indenfor sektorerne alkohol, tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler. Herudover er den underlagt en normbaseret screening, der skal varetage hensynene til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne afdeling fremmer således miljømæssige og sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Afdelingen anvender en eksklusionsliste og data fra Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Afdelingen er underlagt foreningens politik for samfundsansvar og bæredygtighed.

Afdelingens benchmark følger de sociale og miljømæssige karakteristika, som afdelingen fremmer, ved ikke at omfatte selskaber indenfor alkohol, tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler.

Afdeling European High Yield

Afdeling European High Yield udgør et artikel 8-produkt efter disclosureforordningen. I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen. Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt.

Afdelingen understøtter en bæredygtig samfundsudvikling ved at udelukke investeringer indenfor sektorerne alkohol, tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler. Herudover er den underlagt en normbaseret screening, der skal varetage hensynene til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne afdeling fremmer således miljømæssige og sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Afdelingen anvender en eksklusionsliste og data fra Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Afdelingen er underlagt foreningens politik for samfundsansvar og bæredygtighed, og dens underrådgiver er bekendt med og overholder politikkens retningslinjer.

Afdelingens benchmark følger ikke de sociale og miljømæssige karakteristika, som afdelingen fremmer.

Afdeling US High Yield

Afdeling US High Yield udgør et artikel 8-produkt efter disclosureforordningen. I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen. Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt.

Afdelingen understøtter en bæredygtig samfundsudvikling ved at udelukke investeringer indenfor bestemte sektorer som tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler. Herudover er den underlagt en normbaseret screening, der skal varetage hensynene til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne afdeling fremmer således miljømæssige og sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Afdelingen anvender en eksklusionsliste og data fra Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Afdelingen er underlagt foreningens politik for samfundsansvar og bæredygtighed, og dens underrådgiver er bekendt med og overholder politikkens retningslinjer.

Afdelingens benchmark følger de miljømæssige karakteristika, som afdelingen fremmer.

Afdeling Danske Aktier

Afdeling Danske Aktier udgør et artikel 8-produkt efter disclosureforordningen. I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen. Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt.

Afdelingen understøtter en bæredygtig samfundsudvikling ved at udelukke investeringer indenfor bestemte sektorer som tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler. Herudover er den underlagt en normbaseret screening, der skal varetage hensynene til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne afdeling fremmer således miljømæssige og sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Afdelingen anvender en eksklusionsliste og data fra Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Afdelingen er underlagt foreningens politik for samfundsansvar og bæredygtighed.

Afdelingens benchmark følger ikke de sociale og miljømæssige karakteristika, som afdelingen fremmer.

Afdeling Verden Selection

Afdeling Verden Selection udgør et artikel 8-produkt efter disclosureforordningen. I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen. Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt.

Afdelingen understøtter en bæredygtig samfundsudvikling ved at udelukke investeringer indenfor sektorerne alkohol, tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler. Herudover er den underlagt en normbaseret screening, der skal varetage hensynene til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne afdeling fremmer således miljømæssige og sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Afdelingen anvender en eksklusionsliste og data fra Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Afdelingen er underlagt foreningens politik for samfundsansvar og bæredygtighed.

Afdelingens benchmark følger de sociale og miljømæssige karakteristika, som afdelingen fremmer, ved ikke at omfatte selskaber indenfor alkohol, tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler.

Afdeling Europa Classics

Afdeling Europa Classics udgør et artikel 8-produkt efter disclosureforordningen. I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen. Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt.

Afdelingen understøtter en bæredygtig samfundsudvikling ved at udelukke investeringer indenfor bestemte sektorer som alkohol, tobak, hasardspil, våben og pornografi. Herudover er den underlagt en normbaseret screening, der skal varetage hensynene til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne afdeling fremmer sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Afdelingen anvender en eksklusionsliste og data fra Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de sociale karakteristika. Afdelingen er underlagt foreningens politik for samfundsansvar og bæredygtighed.

Afdelingens benchmark følger ikke de sociale karakteristika, som afdelingen fremmer.

Afdeling Danske Aktier Basis

Afdeling Danske Aktier Basis udgør et artikel 8-produkt efter disclosureforordningen. I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen. Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt.

Afdelingen understøtter en bæredygtig samfundsudvikling ved at udelukke investeringer indenfor bestemte sektorer som tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler. Herudover er den underlagt en normbaseret screening, der skal varetage hensynene til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne afdeling fremmer således miljømæssige og sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Afdelingen anvender en eksklusionsliste og data fra Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Afdelingen er underlagt foreningens politik for samfundsansvar og bæredygtighed.

Afdelingens benchmark følger ikke de sociale og miljømæssige karakteristika, som afdelingen fremmer.

Afdeling Danske Aktier Basis Akkumulerende

Afdeling Danske Aktier Basis udgør et artikel 8-produkt efter disclosureforordningen. I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen. Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt.

Afdelingen understøtter en bæredygtig samfundsudvikling ved at udelukke investeringer indenfor bestemte sektorer som tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler. Herudover er den underlagt en normbaseret screening, der skal varetage hensynene til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne afdeling fremmer således miljømæssige og sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Afdelingen anvender en eksklusionsliste og data fra Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Afdelingen er underlagt foreningens politik for samfundsansvar og bæredygtighed.

Afdelingens benchmark følger ikke de sociale og miljømæssige karakteristika, som afdelingen fremmer.

Afdeling Globale Aktier Basis

Afdeling Globale Aktier Basis udgør et artikel 8-produkt efter disclosureforordningen. I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen. Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt.

Afdelingen understøtter en bæredygtig samfundsudvikling ved at udelukke investeringer indenfor sektorerne alkohol, tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler. Herudover er den underlagt en normbaseret screening, der skal varetage hensynene til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne afdeling fremmer således miljømæssige og sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Afdelingen anvender en eksklusionsliste og data fra Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Afdelingen er underlagt foreningens politik for samfundsansvar og bæredygtighed.

Afdelingens benchmark følger de sociale og miljømæssige karakteristika, som afdelingen fremmer, ved ikke at omfatte selskaber indenfor alkohol, tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler.

Afdeling Globale Aktier Basis Akkumulerende

Afdeling Globale Aktier Basis Akkumulerende udgør et artikel 8-produkt efter disclosureforordningen. I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen. Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt.

Afdelingen understøtter en bæredygtig samfundsudvikling ved at udelukke investeringer indenfor sektorerne alkohol, tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler. Herudover er den underlagt en normbaseret screening, der skal varetage hensynene til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne afdeling fremmer således miljømæssige og sociale karakteristika, men den har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Afdelingen anvender en eksklusionsliste og data fra Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Afdelingen er underlagt foreningens politik for samfundsansvar og bæredygtighed.

Afdelingens benchmark følger de sociale og miljømæssige karakteristika, som afdelingen fremmer, ved ikke at omfatte selskaber indenfor alkohol, tobak, hasardspil, våben, pornografi og fossile brændsler.