Samfundsansvar

De tre foreninger Lån & Spar Invest, Lån & Spar Invest MixInvest og Gudme Raaschou har formuleret et fælles regelsæt for, hvordan foreningerne udøver samfundsansvar på vegne af investorerne. Udgangspunktet er, at investeringsforeningerne skal understøtte en ordentlig og bæredygtig samfundsudvikling.

Foreningerne investerer med udgangspunkt i FN’s Global Compact og investerer ikke i virksomheder, som hvis virksomhed vurderes at være i uoverensstemmelse med hensynene til beskyttelse af menneskerettigheder, beskyttelse af arbejdstagerrettigheder, herunder afskaffelse af børnearbejde, understøttelse af hensyn tl klima og miljø samt bekæmpelse af korruption.

Foreningerne investerer heller ikke i virksomheder i lande, som er genstand for handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og tiltrådt af Danmark eller i virksomheder, der producerer våben eller tobak som kerneaktivitet.

Retningslinierne udøves i tæt samarbejde med foreningernes investeringsrådgivere, og den fælles vurdering er, at de ikke vil have en negativ afkast- eller risikopåvirkning, idet udelukkede virksomheder under ét ikke vurderes at være mere interessante i en investeringsmæssig sammenhæng.

Hvis en virksomhed rapporteres at have overtrådt retningslinierne, vurderes først selskabets egne informationer om baggrund og hensigter. Herefter vurderes i hvert enkelt tilfælde, om en dialog med virksomheden – om muligt sammen med andre investorer – kan være nyttig. Vurderes en dialog om unyttig eller fører den ikke til et tilfredsstillende resultat, vil investeringen blive solgt.

Afdelingerne Globale Aktier Basis og Globale Aktier Basis Akkumulerende er gået et skridt videre, idet afdelingerne anvender et indeks som benchmark, hvor aktierne er udvalgt som de aktier i hver branche, som har den højeste score for samfundsansvar og bæredygtighed. Afdelingen er passivt forvaltet og investerer udelukkende indenfor de aktier, som indgår i indekset, som er Dow Jones Sustainability World Index, og indekset udelukker investering i virksomheder indenfor våben, tobak, alkohol, gambling, pornografi samt kul og olie