Bæredygtighed og samfundsansvar

Investeringsforeningerne Lån & Spar Invest og Gudme Raaschou har formuleret en fælles politik for, hvordan de integrerer bæredygtighed og samfundsansvar. Du kan tilgå politikken her.

Udgangspunktet er, at foreningerne skal understøtte en ordentlig og bæredygtig samfundsudvikling. Foreningerne investerer med udgangspunkt i FN’s Global Compact og investerer ikke i virksomheder, som vurderes at være i uoverensstemmelse med hensynene til beskyttelse af menneskerettigheder, beskyttelse af arbejdstagerrettigheder, herunder afskaffelse af børnearbejde, understøttelse af hensyn til klima og miljø samt bekæmpelse af korruption m.v.

Foreningerne investerer heller ikke i statsobligationer eller virksomheder i lande, der er genstand for handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og er tiltrådt af Danmark. Hertil gennemgår foreningernes investeringer en aktivitetsbaseret screening med henblik på at ekskludere virksomheder eller producenter indenfor bestemte sektorer, herunder våben og tobak.

Politikkens retningslinjer udøves i tæt samarbejde med foreningernes investeringsrådgivere og evt. underrådgivere. Hvis en virksomhed i porteføljen rapporteres at have overtrådt retningslinjerne, vurderes det konkret, om investeringen bør afhændes, eller om en dialog med virksomheden vil være hensigtsmæssig.

For mere information om bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrørende de specifikke afdelinger bedes du trykke her.