Samfundsansvar

De tre foreninger Lån & Spar Invest, Lån & Spar Invest MixInvest og Gudme Raaschou har formuleret et fælles regelsæt for, hvordan foreningerne udøver samfundsansvar på vegne af investorerne. Udgangspunktet er, at investeringsforeningerne skal understøtte en ordentlig og bæredygtig samfundsudvikling.

Foreningerne investerer med udgangspunkt i FN’s Global Compact og investerer ikke i virksomheder, som hvis virksomhed vurderes at være i uoverensstemmelse med hensynene til beskyttelse af menneskerettigheder, beskyttelse af arbejdstagerrettigheder, herunder afskaffelse af børnearbejde, understøttelse af hensyn til klima og miljø samt bekæmpelse af korruption.

Foreningerne investerer heller ikke i virksomheder i lande, som er genstand for handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og tiltrådt af Danmark eller i virksomheder, der producerer våben eller tobak som kerneaktivitet.

Retningslinierne udøves i tæt samarbejde med foreningernes investeringsrådgivere, og den fælles vurdering er, at de ikke vil have en negativ afkast- eller risikopåvirkning, idet udelukkede virksomheder under ét ikke vurderes at være mere interessante i en investeringsmæssig sammenhæng.

Hvis en virksomhed rapporteres at have overtrådt retningslinierne, vurderes først selskabets egne informationer om baggrund og hensigter. Herefter vurderes i hvert enkelt tilfælde, om en dialog med virksomheden – om muligt sammen med andre investorer – kan være nyttig. Vurderes en dialog om unyttig eller fører den ikke til et tilfredsstillende resultat, vil investeringen blive solgt.

Alle foreningernes globale aktieafdelinger følger som benhcmark Dow Jones Sustainability World Ex-Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms, Adult Entertainment, and Energy.

Afdelingerne Globale Aktier Basis (Bæredygtighed) og Globale Aktier Basis Akkumulerende (Bæredygtighed) er gået et skridt videre.

De investerer nemlig alene i de virksomheder indenfor enhver branche, som efter en screening er vurderet at have den bedste udøvelse af deres samlede samfundsansvar. Det måles ved en såkaldt ESG score (ESG er et fagudtryk for samfundsansvar og står for Environmental and Social Governance), hvor virksomheden vurderes ud fra en lang række kriterier.

Kun de virksomheder, som har den højeste score, kommer med i afdelingens benchmark Dow Jones Sustainability Index, og afdelingerne invester alene i disse aktier.

Screeningen foretages af Dow Jones i samarbejde med RobecoSAM, som er et af verdens mest anderkendte analysebureauer på området, og sker ved et spørgeskema til virksomhederne om en lang række politikområder, ligesom virksomhedernes håndtering af sager i pressen og hos myndigheder overvåges. Herudover er en række sektorer helt udelukket fra investering, og de omfatter energi (a-kraft, kul og olie), våben, tobak, alkohol, gambling og pornografi.