Globale Aktier Basis

Lån & Spar Invest Globale Aktier Basis og Globale Aktier Basis Akkumulerende investerer begge i en portefølje af globale aktier sammen sat af de aktier, som indgår i indekset Dow Jones Sustainability World, Ex-Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms, Adult Intertainment, and Energy Index (USD). Det er selskaber indenfor hver sektor med højeste ESG-score, der indgår i porteføljen.

Afdelingerne Globale Aktier Basis og Globale Aktier Basis Akkumulerende er målrettet dig, der ønsker mulighed for et attraktivt afkast og som kan leve med en risiko for tab og kursudsving på kort sigt. Afdelingen retter sig mod investorer med en investeringshorisont på mindst 5 år og ønsker at investere med høj risiko.

Afdelingerne er passivt forvaltede, dvs. sammensætningen med en meget lille margen altid vil være sådan som indekset er sammensat. Afkastforventningen er dermed den samme som indeksets afkast minus afdelingens omkostninger, der som følge af den passive forvaltning er meget lave. Afdelingen giver dermed ikke mulighed for gennem aktiv forvaltning at opnå et højere afkast end indekset, men har heller ikke risikoen for et lavere afkast.

Afdelingerne er henholdsvis udbyttebetalende (egner sig til investering for frie midler, pensionsmidler og midler i selskabsform (A/S, ApS, mv.), men ikke midler fra virksomhedsskatteordningen (VSO)) og akkumulerende (egner sig til pensionsmidler og midler i selskabsform og under virksomhedsskatteordningen).

Ved at investere i aktier via en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved at gøre det selv eller ved kontant indestående i en bank. Du spreder din risiko på flere udstedelser til lavere omkostninger, end ved at skulle investere selv, og uden at skulle bekymre dig om løbende overvågning af porteføljen.  

Afdelingerne er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koderne DK0061134277 (udbyttebetalende) og DK006113350 (akkumulerende).

Du kan endvidere læse nærmere om foreningens politik for samfundsansvar, om aktiv vs. passiv investering og om, hvordan du bliver investor.