Globale Aktier Basis

– fokus på at fremme bæredygtige elementer

Lån & Spar Invest Globale Aktier Basis og Globale Aktier Basis Akkumulerende investerer begge i en portefølje af globale aktier sammensat af de aktier, som indgår i indekset S&P Dow Jones Sustainability World, Ex-Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms, Adult Intertainment, and Energy Index. Det er selskaber indenfor hver sektor med højeste ESG-score, der indgår i porteføljen.

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er en samlet betegnelse for, hvordan de virksomheder, afdelingen investerer i, udøver deres samfundsmæssige ansvar. Afdelingen investerer kun i selskaber, der indgår i indekset, og som er udvalgt som de virksomheder indenfor enhver branche, der har den højeste score i udøvelsen af deres samfundsansvar. Desuden er en række sektorer helt fravalgt.

Du kan læse mere om det på siden om bæredygtighed og samfundsansvar 

Afdelingerne Globale Aktier Basis og Globale Aktier Basis Akkumulerende er målrettet dig, der ønsker mulighed for et attraktivt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og kursudsving. Afdelingerne er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år.

Afdelingerne er passivt forvaltede, dvs. sammensætningen af porteføljerne med en meget lille margen altid vil være sådan som indekset er sammensat. Afkastforventningen er dermed den samme som indeksets afkast minus afdelingens omkostninger, der som følge af den passive forvaltning er meget lave. Afdelingen giver dermed ikke mulighed for gennem aktiv forvaltning at opnå et højere afkast end indekset, men har heller ikke risikoen for et lavere afkast.

Afdelingerne er henholdsvis udbyttebetalende og akkumulerende. Den udbyttebetalende afdeling egner sig til investering for frie midler, pensionsmidler og midler i selskabsform (A/S, ApS mv.), men ikke midler fra virksomhedsskatteordningen (VSO). Den akkumulerende afdeling egner sig til pensionsmidler og midler i selskabsform og under virksomhedsskatteordningen (VSO).

Ved at investere i aktier gennem en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved at gøre det selv eller ved kontant indestående i en bank. Du spreder din risiko på flere udstedelser til lavere omkostninger, end ved at skulle investere selv, og uden at skulle bekymre dig om løbende overvågning af porteføljen.

Afdelingerne er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koderne DK0061134277 (udbyttebetalende) og DK0061134350 (akkumulerende).

Du kan læse mere om foreningens politik for bæredygtighed og samfundsansvar, om forskellen mellem aktiv og passiv investering og om, hvordan du bliver investor.