Globale Aktier Basis

– fokus på at fremme bæredygtige elementer

Lån & Spar Invest Globale Aktier Basis investerer i en portefølje af globale aktier sammensat af de virksomheder, som indgår i indekset S&P Dow Jones Sustainability World, Ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms, Adult Intertainment, and Energy Index. Det er selskaber indenfor hver sektor med den højeste ESG-score, der indgår i porteføljen.

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse), og er en samlet betegnelse for, hvordan de virksomheder afdelingen investerer i, udøver deres samfundsmæssige ansvar. Afdelingen investerer kun i selskaber, der indgår i indekset, og som er vurderet til at være de virksomheder indenfor hver branche, der har den højeste score i udøvelsen af deres samfundsansvar. Desuden er en række sektorer helt fravalgt.

Du kan læse mere om det på siden om bæredygtighed og samfundsansvar 

Afdelingen Globale Aktier Basis er målrettet dig, som ønsker mulighed for et attraktivt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og kursudsving. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år.

Afdelingen er passivt forvaltet, dvs. sammensætningen af porteføljerne, med en meget lille margen, altid vil være som indekset er sammensat. Afkastforventningen er derfor den samme som indeksets afkast minus afdelingens omkostninger, der som følge af den passive forvaltning er meget lave. Afdelingen giver dermed ikke mulighed for at opnå et højere afkast end indekset gennem aktiv forvaltning, men har heller ikke risikoen for et lavere afkast.

Afdelingen er udbyttebetalende og egner sig til investering for frie midler, pensionsmidler og midler i selskabsform (A/S, ApS mv.), men ikke midler fra virksomhedsskatteordningen (VSO).

Ved at investere i aktier gennem en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved at gøre det selv eller ved kontant indestående i en bank. Dertil spreder du din risiko uden at skulle bekymre dig om løbende overvågning af porteføljen.

Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden DK0061134277.

Du kan læse mere om foreningens politik for bæredygtighed og samfundsansvar, om forskellen mellem aktiv og passiv investering og om, hvordan du bliver investor.