MixObligationer Akkumulerende

Lån & Spar Invest MixObligationer Akkumulerende investerer i en bred portefølje af stats- og realkreditobligationer samt obligationer udstedt i andre lande, herunder kreditobligationer, dvs. virksomhedsobligationer og obligationer udstedt udenfor OECD området. Stats- og realkreditobligationer udgør altid mindst 40 pct. af porteføljerne.

Afdelingen MixObligationer Akkumulerende er målrettet dig, som har en kort investeringshorisont og ønsker at investere med lav risiko. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 1 år.

Afdelingen er akkumulerende og egner sig til pensionsmidler, midler i selskabsform og midler under virksomhedsskatteordningen.

Ved at investere via en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved kontant indestående i en bank. Du opnår også en række vigtige fordele.

Din investering plejes af professionelle porteføljeforvaltere, der dagligt overvåger porteføljen for at sikre, at den er bedst muligt investeret i forhold til den forventede udvikling på de finansielle markeder.

Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden DK0061133972.

Du kan endvidere læse nærmere om foreningens politik for samfundsansvar og om, hvordan du bliver investor.