Balance 40

Lån & Spar Invest Balance 40 investerer i en balanceret portefølje, bestående af 40 pct. aktier og kreditobligationer, mens resten er investeret i stats- og realkreditobligationer. Med en balanceret afdeling får du adgang til en hel portefølje bestående af både aktier og obligationer, afstemt efter din risikovillighed og tidshorisont og samlet i én fondskode.  

Afdelingens investeringer er hovedsageligt sammensat via afdelinger i andre investeringsafdelinger, som hver især repræsenterer en aktivklasse, og som samlet giver den balancerede portefølje.

Afdeling Balance 40 er målrettet dig som ønsker en portefølje med en middel-lav risiko, og har en investeringshorisont på mindst 3 år.

Afdelingen er akkumulerende og egner sig til pensionsmidler, midler i selskabsform (A/S, ApS, mv.) og midler under virksomhedsskatteordningen (VSO).

Ved at investere i aktier og obligationer via en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved at gøre det selv, eller ved kontant indestående i en bank. Dertil spreder du din risiko uden at skulle bekymre dig om løbende overvågning af porteføljen.  

Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden DK0060448405.

Du kan endvidere læse nærmere om foreningens politik for samfundsansvar og om, hvordan du bliver investor.