Verden Selection

Lån & Spar Invest Verden Selection investerer i en bred portefølje af globale aktier optaget til handel på et reguleret børsmarked. Afdelingens investeringer spredes på selskaber og sektorer og består primært af store og mellemstore virksomheder. Det tilstræbes, at porteføljen indeholder 35-100 selskaber.

Afdeling Verden Selection er målrettet dig, som ønsker mulighed for et attraktivt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og kursudsving på kort sigt. Afdelingen retter sig mod investorer med en investeringshorisont på mindst 5 år, som ønsker at investere med høj risiko.

Afdelingen er aktivt forvaltet, dvs. professionelle porteføljeforvaltere overvåger dagligt porteføljen for at sikre, at den er bedst muligt investeret i forhold til den forventede udvikling på aktiemarkederne.

Afdelingen er udbyttebetalende og egner sig til investering for både frie midler, pensionsmidler og midler i selskabsform (A/S, ApS, mv.), men ikke midler fra virksomhedsskatteordningen (VSO).

Ved at investere i aktier via en investeringsforening vil du typisk kunne forvente en bedre forrentning af dine penge end ved at gøre det selv, eller ved kontant indestående i en bank. Dertil spreder du din risiko uden at skulle bekymre dig om løbende overvågning af porteføljen.  

Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden DK0010274760.

Du kan endvidere læse nærmere om foreningens politik for samfundsansvar, om aktiv vs. passiv investering og om, hvordan du bliver investor.