Disclaimer

Denne hjemmeside er udarbejdet udelukkende med henblik på at orientere investorer og andre interesserede.

Hjemmesiden er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser.

Information, beregninger, vurderinger, skøn og forventninger på denne hjemmeside træder ikke i stedet for læserens eget skøn over, hvorledes der bør disponeres.

Invest Administration A/S har forsøgt at sikre sig, at information på denne hjemmeside er korrekt og retvisende. Invest Administration A/S påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Invest Administration A/S ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der måtte følge af dispositioner foretaget på baggrund af information på denne hjemmeside.

Det skal fremhæves, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Kursværdierne på investeringsbeviser svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne.

Hjemmesiden er beskyttet af lov om ophavsret, hvorfor denne hjemmeside eller dele heraf ikke må gengives uden tilladelse fra Invest Administration A/S.

Disclaimer (English)

The content of this website has been prepared by Invest Administration A/S for information purposes only. It is intended for the information of clients, investors and others interested.

The material is not intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of unit trusts or any other security.

Content or information on this website should not replace the reader’s own judgement on any action. Invest Administration A/S has tried to ensure that all content on this website is correct. Invest Administration A/S can not be held liable for the accuracy or the completeness of this website. Invest Administration A/S can not be held liable for any losses third parties may receive having acted on information on this website.

This website is protected by the Danish copyright legislation, and it is not for publication in the press or elsewhere without prior permission of Invest Administration A/S.

Vil du vide mere?

Contact Us

Eller ring nu på telefon +45 38 14 66 00