Fire byggeklodser, der tilfører din portefølje kvalitet og balance

Investeringsforeningen Gudme Raaschou tilbyder dig fire forskellige afdelinger, der hver især
kan være en vigtig byggeklods i sammensætningen af din individuelle portefølje.

Alle afdelingerne bliver rådgivet af porteføljemanagere, der er specialiserede i aktivklasssen,
og positionerne i de enkelte afdelinger er nøje udvalgt – og overvåges løbende.

De viste kurser “Ved salg” og “Ved køb” viser henholdsvis emissions- og indløsningskurser inden kutymemæssig kursafrunding i henhold til gældende afrundingsprincipper på Nasdaq Copenhagen A/S.

Læs mere om de enkelte afdelinger ved at klikke dig videre fra listen nedenfor.

Læs om fusionsplaner vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2017 her.

Behov for råd eller mere information om kurset?
Så kontakt os herunder

Om risiko

Alle investeringsforeningens afdelinger er – i
lighed med andre investeringsforeninger –
markeret med farven gul i Erhvervs- og
Vækstministeriets risikoklassifikation. Det vil
sige, at produkttypen er til at gennemskue,
men at man har en risiko for at tabe
indskuddet helt eller delvist.

Læs mere