Gudme Raaschous historie

Investeringsforeningen Gudme Raaschou blev grundlagt i 1999, men navnet Gudme Raaschou har lige siden 1925 stået for finansiel rådgivning.

I dag tilbyder investeringsforeningen Gudme Raaschou investeringsbeviser til private investorer, mens Gudme Raaschou Asset Management – som en del af Lån & Spar Bank A/S – varetager kapitalforvaltning for bl.a. pensionskasser, fonde og virksomheder samt meget velhavende privatpersoner.

Fondsbørsvekselerer Gudme Raaschou 
Fondsbørsvekselererfirmaet Gudme Raaschou blev etableret i 1925 af hr. Gudme Raaschou. I de første årtier fokuserede firmaet udelukkende på det danske obligations- og pengemarked, men efter 2. Verdenskrig kom Gudme Raaschou ind i en gunstig udvikling, hvor en række nye forretningsområder blomstrede op. Fondsbørsvekselererfirmaet Gudme Raaschou var bl.a. en af de første børsmæglere herhjemme til at indføre aktieanalyse, og hr. Gudme Raaschou selv forblev et aktivt medlem af Københavns Fondsbørs helt frem til sin død i 1971, 90 år gammel.

Gudme Raaschou Asset Management
Fra midten af 80’erne skærpede Gudme Raaschou sine kompetencer inden for kapitalforvaltning, og 1. januar 2003 blev Gudme Raaschou Fondsmæglerselskab A/S (også kaldet Gudme Raaschou Asset Management) etableret som selvstændigt selskab. Produktpaletten omfattede fra begyndelsen forvaltning af danske og internationale aktier samt obligationer, men blev siden udvidet til også at omfatte forvaltning af balancerede værdipapirporteføljer (både aktier og obligationer).

Gudme Raaschou Invest
Gudme Raaschous kundekreds bestod indtil 1997 udelukkende af formuende privatpersoner, private og offentlige virksomheder, fonde og pensionskasser – alle med individuelle og skræddersyede porteføljer. I 1997 besluttede Gudme Raaschou imidlertid at tilbyde den ekspertise, man havde opbygget i forvaltningen af de “professionelle” kunders porteføljer, til en bredere kreds af investorer, herunder private investorer og pensionsopsparere.

Oprettelsen af en investeringsforening var det naturlige næste skridt, og i foråret 1997 blev Gudme Raaschou Administration A/S (også kaldet Gudme Raaschou Invest) stiftet. I sensommeren samme år blev Gudme Raaschou Health Care introduceret som den første investeringsafdeling – og som den første brede børsnoterede health care-afdeling herhjemme.

Siden kom Gudme Raaschou Technology til (juni 1999). Afdelingen fusionerede i 2003 med Gudme Raaschou Selection. Selection blev lanceret i december 2000 og investerer i globale aktier med fokus på markedsledere og vækst.

Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care bev i sommeren 2011 til en afdeling under
Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Samtidig skiftede afdeling investeringsområde til stabile aktier.
Investeringsforeningen Gudme Raaschou tilbyder i dag følgende børsnoterede afdelinger:
Gudme Raaschou Emerging markets-aktier, Gudme Raaschou EU High Yield, Gudme Raaschou US High Yield
og Gudme Raaschou Emerging Markets Debt.