Information fra investeringsforeningen

Rapporter

Du kan dagligt følge udviklingen i din investering her på hjemmesiden.

Hvert kvartal offentliggør Investeringsforeningen Gudme Raaschou endvidere en samlet orientering for foreningens afdelinger, hvor du kan læse mere om, hvordan markederne har udviklet sig – og hvordan det har påvirket afdelingernes afkast – i den forløbne periode.

Årsrapporterne rummer den mest omfattende information. Rapporterne indeholder bl.a. information om:

– årets udvikling på det danske og de globale aktiemarkeder
– den makroøkonomiske udvikling
– de væsentligste ændringer i porteføljerne
– forventninger til fremtiden samt investeringsstrategi

Foreningens reviderede regnskab indgår i årsrapporten.

Du kan downloade de seneste kvartalsorienteringer og årsrapporter her

Prospekt

Prospektet beskriver bl.a. afdelingernes investeringsområde, omkostninger og risikofaktorer.

Du kan downloade det samlede prospekt for afdelingerne her

Se også dokumenterne “Central investorinformation” for de enkelte afdelinger. Central investorinformation giver på to sider klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger.

Vedtægter og Retningslinier

Vedtægterne er investeringsforeningens juridiske fundament.

Bestyrelsen i investeringsforeningen skal fastlægge retningslinier for områderne samfundsansvar og etik, udøvelse af stemmerettigheder og mangfoldighed i bestyrelsen.

Du finder vedtægterne og retningslinierne her.

Central Investorinformation

Alle investeringsforeninger skal udarbejde dokumentet “Central investorinformation” for deres investeringsafdelinger.

Central investorinformation er et dokument på to sider med klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger.

Her finder du links til central investorinformation for samtlige Investeringsforeningen Gudme Raaschous afdelinger:

Afdeling European High Yield

Afdeling US High Yield

Afdeling Emerging Markets Aktier

Afdeling Emerging Markets Debt

Afdeling Danske Aktier GR

Afdeling Globale Aktier GR

Daglige faktaark

Her kan du downloade dagens aktuelle faktaark for de enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Gudme Raaschou.

Faktaarkene rummer bl.a. information vedr. kurs og afkast og bliver under normale omstændigheder opdateret dagligt for hvert enkelt afdeling.

Download pdf

European High Yield Download dagens faktaark for afdeling European High Yield
US High Yield Download dagens faktaark for afdeling US High Yield
Emerging Markets Aktier Download dagens faktaark for afdeling Emerging Markets Aktier
Emerging Markets Debt Download dagens faktaark for afdeling Emerging Markets Debt